V projekte ITMS2014+ je použitý nasledovný open source softvér

SoftvérLicencia
AkkaApache License 2.0
Apache Commons LangApache License 2.0
Apache CXFApache License 2.0
Apache HttpComponentsApache License 2.0
Apache MavenApache License 2.0
Apache POIApache License 2.0
Apache ShiroApache License 2.0
Apache WicketApache License 2.0
D3BSD 3-Clause License
ElasticSearchApache License 2.0
FlywayApache License 2.0
Font AwesomeMIT License
FreemarkerApache License 2.0
GitLGPL V2.1/GPL V2
GuavaApache License 2.0
Hibernate ORMLGPL V2.1
HornetQApache License 2.0
HugoApache License 2.0
JacksonApache License 2.0
JasperReportsLGPL
jBCryptBSD 3-Clause License
JettyApache License 2.0/Eclipse Public License 1.0
Joda-TimeApache License 2.0
jQueryMIT License
jsoupMIT License
JunitEclipse Public License 1.0
KibanaApache License 2.0
LOGBackEclipse Public License 1.0/LGPL V2.1
LogstashApache License 2.0
MondrianEclipse Public License 1.0
PostgreSQLPostgreSQL License
PuppetApache License 2.0
QuartzApache License 2.0
QuerydslApache License 2.0
SaikuApache License 2.0
SLF4JMIT License
Spring FrameworkApache License 2.0
Twitter BootstrapMIT License